Ing. Martin Tobola
autor a výhradní poskytovatel licencí
e-mail: info.linuxpower@gmail.com

      O programu    |   Licence (ceny)    |   Ke stažení    |   Nahlášení chyby    |   Dokumentace    |   Důležité info
 
Licence a cena
 
 
 

Roční poplatek je zrušen a od ledna 2009 je možno získat roční licenci zcela zdarma. V žádostech nezapomínejte uvádět Vaše IČ, bez něj není možno licenční klíč vygenerovat! Maximální platnost licence je jeden rok, poté je nutné zažádat znovu.  


Licenční podmínky

1. Používáním programu "Živnostník" se uživatel zavazuje dodržovat tyto licenční podmínky.

2. Uživatel s legálně nabytou licencí může program využívat (nainstalovat a používat) na libovolném množství počítačů, libovolném operačním systému a libovolném datovém médiu. Z uvedeného vyplývá, že speciální síťová licence (provoz na více počítačích najednou) neexistuje a je tedy jen na vůli uživatele jestli využije možnost sítě či nikoliv.

3. Nelegálnímu používaní programu by měl zabránit šifrovaný licenční klíč (soubor s názvem key.key). Licenční klíč je uživateli zasílán emailem výhradně samotným autorem programu. Licenční klíč v sobě nese informace o časové platnosti a IČ spolu s název podnikatele (uživatele), pro něhož je určen. Všem, mimo autora programu, je zakázáno zasahovat do informací v licenčním klíči a nějak je modifikovat. Licenční klíč je dovoleno pouze nahradit za jiný, který opět pochází výhradně od autora programu. Demoverze obsahuje časově neomezený licenční klíč licencovaný na * Demo Podnikatel * s IČ 123456789

4. Nikdo mimo autora také nesmí zasahovat do EXE souborů, DLL souborů, a dokumentace (dokumentace je umístěna ve složce "help"). Zásahem se rozumí jakákoliv změna, dokonce i přejmenování souboru. Ostatní soubory si může uživatel modifikovat dle libosti.

5. Uživatel může program používat i se starým (prošlým) licenčním klíčem, který legálně nabyl, neboť je-li splněn bod 4 těchto licenčních podmínek, pak program uživateli nedovolí záznam u prošlé licence uložit. Uživatel může obejít tuto ochranu změnou aktuálního systémového data operačního systému. Toto ale může učinit pouze ve vyjímečných případech (např. oprava nějakého dokladu), nikoliv pro běžnou (soustavnou) práci.

6. Program "Živnostník" slouží pro vedení daňové evidence. Za správnost všech údajů v databázi, za zákonné náležitosti všech dokladů, za řádné vedení daňové evidence, za případné problémy s finančním či jiným úřadem, za to vše si nese odpovědnost sám uživatel, nikoliv autor programu.

 

(c) 2007 MTs